Ex-libris in Turkey

Hasip Pektas

Abstract


The article explores the introduction of Ex-libris Art to Turkey, tracing its historical antecedent from Europe and from books about the Ottoman era to its current enthusiasts local to museums, schools and universities in Turkey and in Northern Cyprus. The success of the developmental work necessary for the Ex-libris Turkey, which became a member of the International Federation of Ex-libris Societies (FISAE) in 2000 through the membership of the Ankara Ex-libris Society, is seen in the multitude of awards Turkish nationals have been winning in international competitions since 2008 and in the many international exhibitions and competitions the Istanbul Ex-libris Society which replaces Ankara’s has hosted in partnership with the Istanbul Museum of Graphic Arts (IMOGA), Feyziye Schools Foundation and the Işık University. The future of the Ex-libris Art in Turkey is assured as it has become a curriculum of studies with regular undergraduate and graduate student intakes within the Graphic Arts Departments.

Keywords: Aesthetic Art; Calligraphic Structure; Communication Medium; Inscription; Bookplate; Placeholder

 -------------------------------------------------------

Özet 

Makale, Ekslibris Sanatı’nın Türkiye'ye girişini, exlibrisin tarihsel Avrupa'lı öncülerinden ve Osmanlı dönemi hakkındaki kitaplardan günümüz meraklılarına, Türkiye'deki ve Kuzey Kıbrıs'taki müzeler, okullar ve üniversitelere kadar izlemekte ve araştırmaktadır. Ankara Exlibris Derneği üyeliği ile 2000 yılında Ekslibris Dernekleri Federasyonu (FISAE)’nun bir üyesi olan Ekslibris Türkiye’nin gelişimsel süreç başarısı, Türk vatandaşlarının 2008 yılından itibaren uluslararası yarışmalarda çok sayıda ödül kazanması olmuştur. Birçok uluslararası sergi ve yarışmalarda İstanbul Ekslibris Derneği, İstanbul Grafik Sanatlar Müzesi (IMOGA), Feyziye Mektepleri Vakfı ve Işık Üniversitesi ile ortaklaşa ev sahipliği yaparak, Ankara'nın yerini almıştır. Türkiye'de Ekslibris Sanatının geleceği, Grafik Sanatları Bölümleri’nde exlibrisin bir çalışma müfredatı olması ve düzenli olarak lisans ve lisansüstü öğrenci alımı ile güvence altına alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Estetik Sanat; Kaligrafik Yapı; İletişim Aracı; Yazıt; Ekslibris; İsim TutucuFull Text:

Ex-Libris in Turkey

References


American Society of Bookplate Collectors & Designers

http://bookplate.org

Association Française pour la Connaissance de l’Ex-libris (AFCEL)

http://www.afcel.fr/fr/ex-libris/

Association of Collectors and Friends of Ex-libris (SSPE)

http://www.exlibrisweb.cz/en/

Austrian Exlibris Society (ÖEG)

http://www.exlibris-austria.com/index.php/en/

Bekiroğlu, N. (2010).Kebikeç Böceği. Zaman.

http://www.zaman.com.tr/nazan-bekiroglu/kebikec-bocegi_943978.html

Bibliographies - Exlibris

http://www.ilab.org/eng/documentation/116-bibliographies_-_exlibris.html

Bibliothek, H. A. (1895). The Ex-libris Collection of the Ducal Library at Wolfenbüttel: One Hundred and Sixty Selected

Book-plates from the XVth to the XIXth Century. With a Preface by Dr. O. Von Heinemann. London: H. Grevel & Company.

Book-Plate Collection Baron von Berlepsch

https://archive.org/stream/exlibriscollect00biblgoog#page/n10/mode/2up

http://books.google.com.tr/books/about/The_Ex_libris_Collection_of_the_Ducal_Li.html?id=mtY0M4nWZp0C&redir_esc=y

Boekmerk Magazine

http://www.graphia-boekmerk.be

Bookplate

http://en.wikipedia.org/wiki/Bookplate

Bookplate Society

http://www.bookplatesociety.org

Braungart, R. (1922). Deutsche exlibris und andere kleingraphik der gegenwart. München: H. Schmidt.

Richard Braungart – German Ex Libris

https://openlibrary.org/books/OL14007320M/Deutsche_exlibris_und_andere_kleingraphik_der_gegenwart

http://www.archive.org/stream/exlibris00brauuoft#page/40/mode/2up

Brettauer, V. (1904).

http://www.pinterest.com/pin/45528646204790907/

Castle, E. (1893). English Book-Plates. Ancient and Modern. London and New York: George Bell & Sons

Egerton Castle’s famous handbook on English Book-Plates

http://www.archive.org/stream/englishbookplat00castgoog#page/n13/mode/2up

Dansk Exlibris Selskab

http://www.danskexlibrisselskab.dk/joomla/

Deutsche Exlibris-Gesellschaft

http://www.exlibris-deg.de

Enck, D. Bookplates-Various Types, Desirability & How They Affect Book Values

Empty Mirror

http://www.emptymirrorbooks.com/collecting/bookplates.html

Engelman, T. (2013). Report from the Steering Committee Meeting in Berlin, March 2013. Igelu International Group of Ex Libris Users

http://igelu.org/archives/4067

Ex-libris

http://dictionary.reference.com/browse/ex+libris

Exlibris - Exlibris Artists: The first and the unique website in the world that exlibris artists exist in.

www.exlibrisexlibris.com

Ekslibris / Ex-libris / Экслибрис

https://www.facebook.com/groups/5881049786/

Exlibris Aboensis

http://www.exl.fi/index2.html

Ex-libris

https://www.facebook.com/groups/147094754761/

Ex Libris Museum

https://www.facebook.com/groups/exlibrismuseum/

Ex-libris kavramı için çevrimiçi alıntılar

http://tr.cyclopaedia.net/wiki/Ex_libris

Ex-Libris Reviews: Where we read what we like

http://www.wjduquette.com/exlibris/

Ex-Libris Reviews: Back issues: Where did did i read that again? back issues

http://www.wjduquette.com/exlibris/backissues.html

ExWebis

http://www.exlibrisexwebis.es

Fadiman, A. (2000). Ex Libris: Confessions of a Common Reader. New York: Farrar, Straus and Giroux

http://www.amazon.com/Ex-Libris-Confessions-Common-Reader/dp/0374527229

Fincham, H. W. and Brown, J. R. (1892). A Bibliography of Book-Plates (Ex-Libris). Plymouth: Frankfort Press

Fincham/Brown, Bibliography of Book-Plates

http://www.archive.org/stream/abibliographybo00browgoog#page/n7/mode/1up

Frank, A. W. (1906). Catalogue of British and American Book-Plates (Ex-Libris). London: Ellis

Augustus Wollaston Frank’s monumental collection of Book-Plates

http://www.archive.org/stream/cataloguebritis00firgoog#page/n7/mode/1up

Gade, G. (1917). Norwegian Ex-Libris. Boston: Seaver-Howland Press

Gerhard Gnade – Book-Plates in Norway

http://www.archive.org/stream/norwegianexlibr00biblgoog#page/n6/mode/2up

Gregson, H. (1907). Ex-Libris A Collection of Book-Plate Designs. Boston: W. P. Truesdell

Herbert Gregson’s Book-Plate Designs

http://www.archive.org/stream/exlibrisacollec00greggoog#page/n11/mode/2up

Hamilton, W. (1895). Dated Book-Plates with a Treatise on their Origin and Development. London: A. & C. Black

Walter Hamilton on Dated Book-Plates

http://www.archive.org/stream/datedbookplates00hamigoog#page/n8/mode/1up

Hamilton, W. (1897). French Book-Plates. A Handbook for Ex-Libris Collectors. London and Newyork: George Bell & Sons

Walter Hamilton on French Book-Plates

http://www.archive.org/stream/frenchbookplate01hamigoog#page/n10/mode/2up

Hasip Pektaş

www.hasippektas.com

International Federation of Ex-libris Societies (FISAE)

http://www.fisae.org

Istanbul Ex-libris Society

http://www.aed.org.tr/English/Default.aspx

Istanbul Ex-libris Society and Museum

https://www.facebook.com/groups/37914839177/

Library of Henry M. Blackmer II. London: Sotheby's 1989.

http://www.betweenthecovers.com/btc/item/289311/

Nederlandse Vereniging voor Exlibris en andere Kleingrafiek

http://www.exlibriswereld.nl

Pektaş, H. (2014). Exlibris in Turkey. Istanbul Ex-Libris Society.

http://www.aed.org.tr/English/Content.aspx?ID=2

Pektaş, H. (2004) “Ekslibris Nedir?” Yaşam Dersleri

http://www.yasamdersleri.com/yazi.asp?id=1402

Schweizerischer Ex Libris Club

http://www.exlibris-selc.ch

Seyler, A. G. (1895). Illustriertes Handbuch der Ex-Libris-Kunde. Berlin: J. A. Stargardt

Gustav A. Seyler – History of Book-Plates

http://www.archive.org/stream/illustriertesha01seylgoog#page/n6/mode/2up

Vicars, A. (1893). Book-Plates. Plymouth: Frankfort Press

Arthur Vicars, Book-Plates 1893

http://www.archive.org/stream/bookplatesexlib00vicagoog#page/n7/mode/2up

Warren, J. B. L. (1900). A Guide To The Study of Book-Plates (Ex-Libris). Manchester: Sherrat and Hughes

http://www.archive.org/stream/aguidetostudybo01warrgoog#page/n10/mode/2up

http://www.youtube.com/watch?v=jfkMTMHiDbQ

http://www.youtube.com/watch?v=Oj6VjRu3gxQ

http://www.youtube.com/watch?v=7DPdEumS31M

http://www.youtube.com/watch?v=Z3-f6sKyrWA

http://www.youtube.com/watch?v=mOCQNyic1UU

http://www.youtube.com/watch?v=pwDo5ixqgRE

http://www.youtube.com/watch?v=26yJugDjWjI

http://www.youtube.com/watch?v=HIFN1sAUDRU

http://www.youtube.com/watch?v=uSfnXT_-lJo

http://www.youtube.com/watch?v=j6DyreiMLEE

http://www.youtube.com/watch?v=7khICi5xgbM

http://www.youtube.com/watch?v=Xg1gqlk5K0s

http://www.youtube.com/watch?v=EJlV08-WfdU

http://www.youtube.com/watch?v=mi5z-7OLQiI

http://www.youtube.com/watch?v=tiK8WTb788c

http://www.youtube.com/watch?v=3fhqfUCU9ws

http://www.youtube.com/watch?v=3fhqfUCU9ws

http://www.youtube.com/watch?v=_77UxBrVxLc

Uluslararası Exlibris Yarışması Sergisi

http://lebriz.com/pages/exhibition.aspx?lang=TR&exhID=235&bhcp=1

Uluslararası Ekslibris Yarışması - Ankara

http://www.kultur.gov.tr/TR,28464/2-uluslararasi-ekslibris-yarismasi-ankara.html

http://lebriz.com/pages/exhibition.aspx?lang=TR&exhID=1066&bhcp=1

Uluslararası Ekslibris Yarışması İstanbul

http://v3.arkitera.com/y1162-3-uluslararasi-ekslibris-yarismasi-.html

FISAE International Ex-libris Competition Catalogue http://www.aed.org.tr/yarismakatalog/yarisma_index.html

The International Ex-libris Collections Catalogue

http://www.aed.org.tr/koleksiyonkatalog/koleksiyon_index.html

The Pictures of the Old Books with Ex-libris Stamps

http://www.aed.org.tr/muhurlukitaplar/muhurlukitaplar.html


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.