SOSYAL MEDYADA REKABET ANALİZİ İÇİN KARŞILAŞTIRMA GÖREVİNE YÖNELİK FİKİR MADENCİLİĞİ MODELİ

İslam Mayda, Çiğdem Aytekin

Abstract


ÖZET

Günümüz internet kullanıcıları bir yandan yeni nesil teknolojilerin getirdiği kolaylıklar sayesinde ağ üzerinde sosyalleşirken, diğer yandan da birçok iş alanında dönüşümlere neden olmaktadır. Artık işletmelerin sosyal medya olarak adlandırdığımız bu ortamlara eğilmeleri bir zorunluluk halini almıştır. Zira bu ortamlar kullanıcıyı pasif konumdan içerik üreten aktif kullanıcı haline getirmiş ve bünyesinde ürün ve hizmetlere ilişkin barındırdığı milyonlarca yorum ile işletmelere rekabet analizi, itibar yönetimi, kriz yönetimi, halkla ilişkiler gibi alanlarda yeni rekabet yöntemlerine olanak sağlamıştır. Bu doğrultuda çalışmada sosyal medyada rekabet analizi için karşılaştırma görevine yönelik bir fikir madenciliği modeli geliştirilmiştir. Bu amaçla karşılaştırma siteleri, YouTube ve teknoloji forumlarından iz sürme tekniği ile karşılaştırma ifadesi içeren 100 yorum manuel olarak derlenmiş ve bu yolla bir test veri tabanı oluşturulmuştur. Elde edilen bulgular araştırmanın sınırlılığı kapsamında ele alınmış ve modelin başarısına ilişkin ölçümlemeler duyarlılık ölçütü ile değerlendirilmiştir. Başarı oranları modelin geleceği ile ilgili ümit vermekte olup sonuç kısmında önerilere de ayrıca yer verilmiştir.

Anahtar kelimeler: Sosyal Medya; Rekabet Analizi; Fikir Madenciliği; Karşılaştırma Görevi.

 

ABSTRACT

Since social media environments can turn users from a passive position into active users who self-generate contents, in their millions of comments, relating to products and services thus providing enterprises the opportunities for new competition methods in areas such as competitive analysis, reputation management, crisis management, and public relations; an opinion mining model is used in the study for analysis of social media aimed at comparison purposes. One hundred comments containing comparison expressions were manually collected with the chasing technique from the comparison sites, YouTube and technology forums, and by this way a test database was created. The obtained findings were examined within the constraints of the study and computations relating to the performance of the model and were evaluated with the sensitivity criterion. Because the success rates of the model are promising for the future, suggestions are provided in the concluding part of the study.

Keywords: Social Media; Competition Analysis; Opinion Mining; Comparison Task.

 


References


Abbasi, A., Chen, H. ve Salem, A. (2008). Sentiment Analysis in Multiple Languages: Feature Selection for Opinion Classification in Web Forums. ACM Trans. Information Systems. 26 (3), p12-34.

http://ai.arizona.edu/intranet/papers/AhmedAbbasi_SentimentTOIS.pdf VIEW ITEM

Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S. ve Yıldırım, E. (2010). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. Sakarya: Sakarya Yayıncılık.

http://www.idefix.com/kitap/sosyal-bilimlerde-arastirma-yontemleri-spss-uygulamali-engin-yildirim/tanim.asp?sid=ICBYVJ1SDB0B4KABRME4 VIEW ITEM

Aytekin, Ç. (2013). An Opinion Mining Task in Turkish Language: A Model for Assigning Opinions in Turkish Blogs to the Polarities. Journalism and Mass Communication. 3 (3), p179-198.

http://www.davidpublishing.com/show.html?12556 VIEW ITEM

http://mimoza.marmara.edu.tr/~cigdem.aytekin/ VIEW ITEM

El-Halees, A. (2012). Opinion Mining From Arabic Comparative Sentences. The 13th International Arab Conference on Information Technology ACIT’2012. p265-271.

http://www.acit2k.org/ACIT/2012Proceedings/6025.pdf VIEW ITEM

Esuli, A. ve Sebastiani, F. (2006). Sentiwordnet: A Publicly Available Lexical Resource For Opinion Mining. Language Resources and Evaluation (LREC). p417-422.

http://gandalf.aksis.uib.no/lrec2006/pdf/384_pdf.pdf VIEW ITEM

Falcon, J. (2010). Opinion Mining in eDiscovery. Opinion Mining Blog. Retrieved December 8, 2013, from http://jadefalconit.com/opinion-mining/opinion-mining-in-ediscovery

http://jadefalconit.com/opinion-mining/opinion-mining-in-ediscovery VIEW ITEM

Ganapathibhotla, M. ve Liu, B. (2008). Mining Opinions in Comparative Sentences. Proceedings of the 22nd International Conference on Computational Linguistics (Coling, 2008). p241–248. Manchester.

http://delivery.acm.org/10.1145/1600000/1599112/p241-ganapathibhotla.pdf?ip=78.173.245.224&id=1599112&acc=OPEN&key=BF13D071DEA4D3F3B0AA4BA89B4BCA5B&CFID=393339847&CFTOKEN=85780157&__acm__=1388330283_8cf9f44d44b43af521c87c11a96db32a VIEW ITEM

Jindal, N. ve Liu, B. (2006). Mining Comparative Sentences and Relations. Proceedings of the 21st National Conference on Artificial Intelligence. 2, p1331-1336.

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.80.1219&rep=rep1&type=pdf VIEW ITEM

Kırım, A. (2003). Strateji ve Bire-Bir Pazarlama CRM. İstanbul: Sistem Yayıncılık.

http://www.sistem.com.tr/tanim.asp?sid=GZQTHFDRN73XCBEI0OJ4 VIEW ITEM

Lazar, J. (2001). İletişim Bilimi. (Çev: C. Anık). Ankara: Vadi Yayınları.

http://www.iku.edu.tr/EN/97-2-51674-64-1259-598-1-1-1/ders_detay VIEW ITEM

http://books.google.com.tr/books/about/%C4%B0leti%C5%9Fim_bilimi.html?id=5V4cAAAACAAJ&redir_esc=y GS SEARCH

Levene, M. (2010). An Introduction to Search Engines and Web Navigation. 2nd ed. New Jersey: Wiley Publisher. p 416.

http://books.google.com.tr/books?id=mDI72_9-bw0C&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false GS SEARCH

Liu, B. (2007). Web Data Mining. Chicago: Springer.

http://neerci.ist.utl.pt/neerci_shelf/MERC/AEP_Gestao%20das%20Redes,%20da%20Informacao%20e%20dos%20Servicos/2%20Semestre/Extracao%20e%20Analise%20de%20Dados%20Web/Books/web_data_mining.pdf VIEW ITEM

Qiu, G., Liu, B., Bu, J. ve Chen, C. (2010). Opinion Word Expansion and Target Extraction

Through Double Propagation. Computational Linguistics. 37 (1), p9-27.

https://dspace-prod-lib.cc.uic.edu/bitstream/handle/10027/8193/coli_a_00034.pdf?sequence=1 VIEW ITEM

Verbeke, M. ve Eynde, W. V. (….). Opinion Mining. Retrieved December 8, 2013, from http://people.cs.kuleuven.be/~bettina.berendt/WebMining10/L3.pdf http://people.cs.kuleuven.be/~bettina.berendt/WebMining10/L3.pdf VIEW ITEM

Yang, S. ve Ko, Y. (2009). Extracting Comparative Sentences from Korean Text Documents Using Comparative Lexical Patterns and Machine Learning Techniques. Proceedings of the ACL-IJCNLP 2009 Conference Short Papers. p153-156. Suntec, Singapore. 4 August 2009

http://wmmks.csie.ncku.edu.tw/ACL-IJCNLP-2009/Short/pdf/Short039.pdf VIEW ITEM


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.