İZLEYİCİNİN NABZINI TUTMAK: BÜYÜK VERİ, TAVSİYE ALGORİTMALARI VE NETFLIX

Seçkin Sevim, Bilge Aydin Sevim

Abstract


ÖZET

Büyük veri (big data), yirmi birinci yüzyılın en önemli fenomenlerinden biridir. Büyük verinin ortaya çıkışı, eğitimden siyasete, sağlıktan pazarlamaya kadar yaşamın her alanını dönüştürmektedir. Endüstri 4.0 devrimi ile birlikte verinin hızı, çeşitliliği ve hacmi de giderek artmaktadır. “İnsan merkezli” bir dünyadan “veri merkezli” bir dünyaya geçiş, devasa boyutlardaki verinin nasıl yönetileceği sorununu gündeme getirmekte ve işletmelerin karar alma süreçlerini etkilemektedir. Büyük veriyi doğru yöntemlerle analiz eden markalar bulundukları sektörde lider konumuna yükselmektedir. Netflix, bunun en çarpıcı örneklerinden biridir. 1997 yılında bir DVD pazarlama şirketi olarak ticari hayatına başlayan Netflix, 2007 yılından itibaren müşterilerinin film izleme deneyimini internet ortamına taşımıştır. Netflix, büyük veriyi verimli bir biçimde kullanarak kısa bir sürede dünyanın sayılı görsel içerik dağıtıcısı ve film yapımcılarından biri hâline gelmiştir. DVD kiralama ve satış pazarının devi Blockbuster’ı piyasadan silmiş; HBO ve Disney’in en güçlü rakibi olmuştur. İzleyicilerin yalnızca kimlik bilgilerini değil, duygu ve deneyimlerini de veriye dönüştüren Netflix, nicelleştirme önyargısını aşarak etkili tavsiye algoritmaları geliştirmektedir. Bu sayede üyelerine cazip gelecek film önerileri sunarak müşteri memnuniyetini en üst düzeye taşımaktadır. Netflix, dijitalleşmeyle uyumlu iş modeli, programatik pazarlama stratejisi ve yarattığı kişiselleştirilmiş içerikle izleyicinin nabzını tutmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Netflix örnek olayı aracılığıyla büyük veriyi ancak içgörüyle analiz edebilen şirketlerin ayakta kalabileceğini göstermektir.

Anahtar Kelimeler: Büyük veri, Endüstri 4.0, Netflix, tavsiye algoritmaları.


ABSTRACT

Big data is one of the most important phenomena of the twenty-first century. The emergence of big data transforms every aspect of life, from education to politics, from health to marketing. The speed, variety and volume of data is increasing with the Industry 4.0 revolution. The transition from a “human-centered” world to a “data-centered” world raises the issue of how to manage huge amounts of data and affects the decision-making processes of enterprises. Brands that analyze big data with the right methods become the leader in their sector. Netflix is one of the most striking examples of this reality. Netflix that started its commercial life as a DVD marketing company in 1997 has brought film-watching experience of its customers to the internet since 2007. Netflix has quickly become one of the world's leading visual content distributors and filmmakers by using big data efficiently. It deleted Blockbuster the giant of DVD rental and sales market from the market and became HBO and Disney’s strongest rival. Netflix, which transforms not only the identity of the viewers but also their emotions and experiences into data, develops effective recommendation algorithms by overcoming the prejudice of quantization. In this way, it raises customer satisfaction to the highest level by offering attractive film proposals to its members.Netflix takes the pulse of viewers with its digitalization-compatible business model, programmatic marketing strategy and personalized content. The aim of this study is to show that only companies that can analyze big data with insightful can survive through Netflix case study. 

Keywords: Big data, Industry 4.0, Netflix, recommendation algorithms.
Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Akdoğan, Nalan ve Uğur Akdoğan (2018). Büyük Veri-Bilişim Teknolojisindeki Gelişmelerin Muhasebe Uygulamalarına ve Muhasebe Mesleğine Etkisi, Muhasebe ve Denetime Bakış, (55): 1-14.

Altunışık, Remzi (2015). Büyük Veri: Fırsatlar Kaynağı mı Yoksa Yeni Sorunlar Yumağı mı?. Yıldız Social Science Review, 1 (1): 45-76.

Arnold, Sarah (2016). Netflix and the Myth of Choice/Participation/Autonomy. The Netflix Effect: Technology and Entertainment in the 21st Century. Kevin McDonald and Daniel Smith-Roesey (eds). Newyork, Bloomsbury Publishing.

Baker, Djoymi (2017). Binge-Viewing as Epic-Viewing in the Netflix Area. Barker, Cory and Myc Wiatrowski (eds). The Age of Netflix. McFarland & Company, Inc., Publishers, Jefferson, North Carolina.

Jenner, Mareike (2018). Netflix & The Re-invervention of Television. PalgraveMacmillan, UK.

Köseoğlu, Özer ve Yılmaz Demirci (2017). Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Özel Sayısı, (22): 2223-2239.

Marr, Bernard (2017). Büyük Veri İş Başında. Başak Gündüz (çev.). MediaCat Kitapları, İstanbul.

Novak, Alison N. (2017). Narrowcasting, Millennials and the Personalization of Genre in Digital Media. Barker, Cory and Myc Wiatrowski (eds). The Age of Netflix. McFarland & Company, Inc., Publishers, Jefferson, North Carolina.

Panimalar, Arockia, Varnekha Shree, Veneshia Kathrine (2017). International Research Journal of Engineering and Technology (IRJET), 4 (9): 329-333.

Ünal, Fatih (2015). Büyük Veri ve Semantik. Abaküs Kitap, İstanbul.

Yıldırım, Ali ve Hasan Şimşek (2000). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Seçkin Yayıncılık, Ankara.

İNTERNET KAYNAKLARI

Büyük Veri-Big Data Nedir? (2017).

https://www.bilginc.com/tr/egitim-haber/buyuk-veri-big-data-nedir, (E.T. 30 Aralık 2017).

Dijital Pazarlamanın Yükselen Trendi: Programatik Reklamcılık (2016).

http://www.dijitalajanslar.com/dijital-pazarlamanin-yukselen-trendi-programatik-reklamcilik, (E.T. 10 Ekim 2018).

Erbay, H. ve H. Kör (2016). “Büyük Veri ve Büyük Verinin Analizi”. Uluslararası Bilim ve Teknoloji Konferansı.

http://www.yeniturkiye.com/Conference2016/Present/sunumv5.pdf, (E.T.15 Ağustos 2018).

Laney, Doug (2001). 3 D Data Management: Controlling Data Volume, Velocity, and Variety.

https://blogs.gartner.com/doug-laney/files/2012/01/ad949-3D-Data-Management-Controlling-Data-Volume-Velocity-and-Variety.pdf, (E.T. 15 Haziran 2018).

Netflix (2018). https://www.netflix.com/tr/, (E.T. 10 Ekim 2018).

Netflix Çorapları (2018). http://makeit.netflix.com, (E.T. 10 Ekim 2018).

Netflix US (2017). To the 53 people who've watched A Christmas Prince Every Day for the Past 18 Days: Who Hurt you?.

https://twitter.com/netflix/status/940051734650503168, (E.T. 3 Eylül 2018).

Sandvine (2018). Global Internet Phenomena Report: Netflix is Approximately 15 Per Cent of Worldwide Downstream.

https://www.sandvine.com/blog/global-internet-phenomena-report-netflix-is-15-of-worldwide-downstream-traffic, (E.T. 1 Kasım 2018).

Statista (2018). Netflix - Statistics & Facts. https://www.statista.com/topics/842/netflix/ (E.T. 20 Ekim 2018).

Oxford Dictionary (2018). Binge Watching.

https://en.oxforddictionaries.com/definition/binge_watching. (29 Ekim 2018).

Ölmez, Said (2016). Büyük Veri ile Yeni Dünya.

https://www.youtube.com/watch?v=k8KYCz8bPRs), (E.T. 20 Mayıs 2018).

Wang, Tricia (2017). Büyük Veride Eksik Olan İnsan Sezgisi. Ramazan Şen (çev.).

https://www.ted.com/talks/tricia_wang_the_human_insights_missing_from_big_data/transcript?language=tr#t-378842, (E.T. 8 Ağustos 2018)

Wernicke, Sebastian (2016). Popüler Bir Dizi Yapmak için Verileri Nasıl Kullanmalıyız? Ozay Ozaydin (çev.). https://www.ted.com/talks/sebastian_wernicke_how_to_use_data_to_make_a_hit_tv_show/transcript?source=googleplus&language=tr, (E.T. 4 Ekim 2018).

World Economic Forum (2011). Personal Data: The Emergence of a New Asset Class.

http://www3.weforum.org/docs/WEF_ITTC_PersonalDataNewAsset_Report_2011.pdf, (E.T. 10 Ekim 2018).


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.